Openbaar Jenaplan basisonderwijs de Statenschool

Hofstraat 5 3311 XH Dordrecht

 • Leren met je handen: de zorg voor de wereld om je heen. Ookwel 'natuurlijk leren' genoemd.
 • Leerdoel voor de taalles: het leren lezen van een recept (voor soep). Aansluitend de praktische uitwerking: zelf de soep maken!
 • Iedere 6 weken staat er een W.O. thema centraal. De kinderen leren van elkaar: de 'expert'.

In het kort

Toelichting van de school

De Statenschool: Jenaplanschool met kinderfilosofie

De Statenschool is een openbare school in het hart van Dordrecht. Het gebouw  is meer dan honderd jaar oud. Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leerkrachten en ouders omvat. Leerkrachten zijn er de professionele opvoeders. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en daarom omvat het onderwijs veel meer dan het aanleren van schoolse kennis als lezen, schrijven en rekenen. In een Jenaplanschool leren kinderen door deel te nemen aan 'basisactiviteiten': spreken, spelen, werken en vieren. De school gaat ervan uit dat het goed is dat kinderen zo verschillend zijn. Juist daarom kunnen ze veel van elkaar leren. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leergemeenschap
 • Samenwerken
 • Ervaringsgericht
 • Wat gunnen wij kinderen?
 • Talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Statenschool wordt gewerkt met 'stamgroepen'. In een stamgroep zitten leerlingen van verschillende leeftijden. Op die manier ervaren kinderen om in een groep achtereenvolgens de jongste en de oudste te zijn. Een ander belangrijk aspect is het zien en erkennen van verschillen. Elke stamgroep heeft een eigen lokaal.

De groepsverdeling is als volgt:

 • 3 stamgroepen 1-2
 • 2 stamgroepen 3-4
 • 2 stamgroepen 5-6
 • 2 stamgroepen 7-8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven