Wantijschool voor Openbaar Basisonderwijs

Maasstraat 204 3313 GL Dordrecht

  • Links locatie Maasstraat (Staart)
Rechts locatie Noordhove  (Reeland)
  • Wij zijn een Daltonschool in oprichting.  Sinds schooljaar 2019-2020 zijn wij een Daltonschool in opleiding.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Wantijschool is er veel ruimte en aandacht voor kinderen die meer moeite hebben met leren. Wij hebben een onderwijsassistente in dienst die extra ondersteuning kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Maar ook voor leerlingen die sneller door de leerstof gaan proberen we uitdaging te bieden. Wij streven ernaar om het maximale uit uw kind te halen en te zorgen voor een passende plaats in het Voortgezet Onderwijs.

De Wantijschool heeft 2 locaties. In deze score zijn de scores gezamenlijk berekend.                                                                                  Locatie Maasstraat heeft een gemiddelde score van 534 behaald.                                                                                                            Locaties Noordhove heeft een gemiddelde score van 534,4 behaald. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Cito eindtoetsresultaten van kinderen komen niet altijd overeen met de mogelijkheden van een kind. Een toets is namelijk een moment opname. De Wantijschool kijkt naar de algehele ontwikkeling van het kind, gedurende de schooljaren van een kind.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven