Wantijschool voor Openbaar Basisonderwijs

Maasstraat 204 3313 GL Dordrecht

  • Links locatie Maasstraat (Staart)
Rechts locatie Noordhove  (Reeland)
  • Wij zijn een Daltonschool in oprichting.  Sinds schooljaar 2019-2020 zijn wij een Daltonschool in opleiding.

Het team

Toelichting van de school

De Wantijschool kent 2 locaties.

Op locatie Maasstraat werken 6 leerkrachten. Sommige werken parttime, sommige fulltime. Tevens is er op enkele dagen in in de week een onderwijsassistent aanwezig ter ondersteuning. Op dinsdag krijgen de leerlingen gymles van een vakleerkracht en op vrijdag krijgen de leerlingen gymles (Stop Stoer Doen) van een gymleerkracht van de Move Academy.

Op locatie Noordhove werken 7 leerkrachten. Sommige werken parttime, sommige fulltime. Tevens is er op enkele dagen in in de week een onderwijsassistent aanwezig ter ondersteuning. Op dinsdag krijgen de leerlingen gymles (Stop Stoer Doen) van een gymleerkracht van de Move Academy en op vrijdag van een vakleerkracht. 

De intern begeleider (IB-er) en de directeur werken op beide locaties. Soms werken leerkrachten ook op beide locaties. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij doen ons uiterste best in geval van ziekte of verlof een leerkracht als vervanger te krijgen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Wantijschool werken twee onderwijsassistenten die uw kind extra kan ondersteunen. Bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft met de lesstof of sneller door de lesstof heen gaan. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven