Wantijschool voor Openbaar Basisonderwijs

Maasstraat 204 3313 GL Dordrecht

  • Links locatie Maasstraat (Staart)
Rechts locatie Noordhove  (Reeland)
  • Wij zijn een Daltonschool in oprichting.  Sinds schooljaar 2019-2020 zijn wij een Daltonschool in opleiding.

In het kort

Toelichting van de school

De Wantijschool is een openbare basisschool met een open en transparant karakter, gevestigd op twee locaties in Dordrecht:

- Locatie Maasstraat: Maasstraat 204, 3313 GL Dordrecht

- Locatie Noordhove: Oranje Vrijstaatplein 2, 3312 EP Dordrecht

De Wantijschool is één van de dertien basisscholen in Dordrecht gelegen aan de Maasstraat in de wijk de Staart en aan het Oranje Vrijstaatplein in de wijk het Reeland. De Wantijschool kan het best omschreven worden als een kleinschalige en rustige buurtschool. Deze rust valt meteen op bij binnenkomst en is mede het resultaat van de ervaren en betrokken leerkrachten.

De Wantijschool is een basisschool waar peuteropvang en basisschool onder één dak te vinden zijn. Op locatie Noordhove is tevens de buitenschoolse opvang inpandig. Sinds schooljaar 2019-202 zijn wij tevens een Daltonschool in Oprichting. Een Daltonschool is een school waar dezelfde vakken worden gegeven als op een andere school. Wel vinden we het belangrijk om dat leerlingen deze vakken ook leren door samen te werken en door zelfstandig te leren. Dit proberen we dus ook, war mogelijk, in de lessen of verwerking te verwerken. Binnen Daltononderwijs staan de volgende kernwaarden centraal: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit en samenwerking. U kunt op onze website daar meer over lezen. 

Vanaf 2 jaar zijn kinderen welkom op de voorschool (peuterspeelzaal) om te wennen aan het samenspelen en om naar school te gaan. Alle activiteiten op de voorscholen zijn afgestemd op en met de Wantijschool zodat kinderen vanaf hun vierde levensjaar met een goede basis kunnen doorstromen. Vanaf voorjaar 2018 geven wij de peuters de mogelijkheid om spelenderwijs te wennen aan de basisschool met Otto de Ontdekker. Deze opvang is voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar. Eén dagdeel per week gaan zij dan naar de basisschool.

Op de vierde verjaardag breekt dan eindelijk het moment aan: uw kind mag naar de basisschool en dat levert niet eens zo’n grote verandering op. Het gebouw, het schoolplein en de manier van werken is dan vaak al bekend. In de basisschoolperiode is buitenschoolse opvang mogelijk. In dat geval kunnen kinderen zowel voor- als na schooltijd gebruik maken van de opvang.

De Wantijschool werkt met een continurooster. De kinderen blijven dan tussen de middag op school om samen te lunchen en te spelen. Dit geeft voor ouders ook veel rust tussen de middag. Op de Wantijschool worden de kinderen voorbereid op de volgende belangrijke stap: het voortgezet onderwijs.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool in opleiding
  • De Vreedzame School
  • Continurooster
  • Digitale leermiddelen
  • Veel individuele aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wantijschool is sinds 1 augustus 2014 gefuseerd met basisschool Noordhove. Op 1 oktober 2021 telde de school totaal 154 leerlingen.

Locatie Maasstraat had 1 oktober 2021 80 leerlingen en locatie Noordhove 74. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Wantijschool werkt met een continurooster. De kinderen blijven dan tussen de middag op school om samen te lunchen en te spelen. Dit geeft voor ouders veel rust tussen de middag

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven