Basisschool De Dorendal

Bachlaan 23 6865 EN Doorwerth

Schoolfoto van Basisschool De Dorendal

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s), verzorger(s),

Dit School-Venster biedt u inzicht in de resultaten van De Dorendal. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Demografische ontwikkelingen in en rond ons dorp hebben invloed op ons leerlingenaantal. Prognose is een stabilisering vanaf 2020.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Dorendal hebben we een vijf-gelijke dagenmodel. Dit houdt in dat alle schooldagen even lang zijn, namelijk van 8:30 tot 14:00. Overzichtelijke schooldagen dus, met iedere dag een gelijke structuur. Tussen de middag eten de kinderen met de eigen leerkracht in de groep. Het buitenspelen gebeurt onder toezicht van ons team, aangevuld vaste vrijwilligers zoals ouders en dorpsgenoten. De vrijwilligers ontvangen daarvoor een vrijwilligersbijdrage. Dit alles wordt georganiseerd door onze eigen stichting TSO de Dorendal.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Daltonschool de Dorendal maakt deel uit van stichting Flores Onderwijs. In samenwerking met de 33 andere scholen van onze stichting worden beleidsstukken ontwikkeld. Op het gebied van pesten, meldcode, internetgebruik en agressie maken wij gebruiken van de gezamenlijke protocollen. Een link naar het complete veiligheidsplan is te vinden op onze website www.dedorendal.nl

Terug naar boven