Rooms Katholieke Basisschool De Doornick

Blauwe Hoek 40 6686 AE Doornenburg

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Doornick

In het kort

Toelichting van de school

“Goedemorgen, ik geef je weer een hand vandaag’, is wat ik door de gang lopend hoor bij de deuren van de klaslokalen. Plezier, respect en betrokkenheid is waar we op IKC De Doornick voor staan. Zowel medewerkers als kinderen staan weer aan het begin van een veelbelovende leerdag. Ambitieus genoeg zijn we om te beseffen dat ook een gemiddeld mens tot grootse dingen in staat is. We kunnen altijd beter doen en beter zijn. Dit kunnen is misschien wel het meest essentiële aspect van ons bestaan: de mogelijkheid om onszelf te overstijgen, om onszelf te ontplooien, om de wereld te verbeteren……… In die mogelijkheid schuilt het wezen van de ontwikkeling die het kind en de medewerker op onze school door mogen maken. Een ontwikkeling die bij hem of haar past.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • plaats voor iedereen
  • levensvreugde
  • luisteren naar elkaar
  • verantwoordelijkheid nemen
  • ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2017 heeft De Doornick 157 leerlingen. Aan het eind van schooljaar 2017/2018 zal door de instroom van 13 leerlingen het aantal liggen op 170 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

groep 1 vrijdags vrij

groep 2 t/m 4 vrijdagmiddag vrij

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven