Basisschool Gisbertus Voetius

Bloemengaard 69 3941 TB Doorn

  • Schoolfoto van Basisschool Gisbertus Voetius
  • Schoolfoto van Basisschool Gisbertus Voetius
  • Schoolfoto van Basisschool Gisbertus Voetius
  • Schoolfoto van Basisschool Gisbertus Voetius
  • Schoolfoto van Basisschool Gisbertus Voetius

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op deze pagina van de Voetiusschool in Doorn. De Voetiusschool is een kleine streekschool waarin betrokkenheid een belangrijk kenmerk is. We nodigen u van harte uit om de gegevens over onze school te bekijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid en aandacht
  • Christelijke identiteit
  • Laagdrempelig contact
  • Hart, hoofd en handen
  • Eigen schoolbieb

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een streekschool, waarbij de leerlingen uit de omtrek van Doorn komen. Het leerlingenaantal zit tegen de 100 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven