Basisschool Gisbertus Voetius

Bloemengaard 69 3941 TB Doorn

  • Schoolfoto van Basisschool Gisbertus Voetius
  • Schoolfoto van Basisschool Gisbertus Voetius
  • Schoolfoto van Basisschool Gisbertus Voetius
  • Schoolfoto van Basisschool Gisbertus Voetius
  • Schoolfoto van Basisschool Gisbertus Voetius

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op deze pagina van de Voetiusschool in Doorn. De Voetiusschool is een kleine streekschool waarin betrokkenheid een belangrijk kenmerk is. We nodigen u van harte uit om de gegevens over onze school te bekijken.

Onze schoolgids en ons schoolprofiel zijn op onze eigen website te downloaden: www.voetiusschool.com/downloads

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid en aandacht
  • Christelijke identiteit
  • Laagdrempelig contact
  • Hart, hoofd en handen
  • Eigen schoolbieb

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Voetiusschool in Doorn is een kleine éénpitter met 85 leerlingen. Met als motto ‘veilig op weg’ worden leerlingen gevormd en wordt er nieuwe kennis overgedragen in de breedste zin van het woord. Dit wordt gedaan vanuit een christelijke levensovertuiging. De school wordt bezocht door leerlingen uit de bredere regio en een groot deel van de ouders is werkzaam in de agrarische sector, techniek en bouw. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven