Daltonschool Nicolaas

IJskelderlaan 2 3941 HS Doorn

  • Schoolfoto van Daltonschool Nicolaas
  • Schoolfoto van Daltonschool Nicolaas
  • Schoolfoto van Daltonschool Nicolaas
  • Schoolfoto van Daltonschool Nicolaas
  • Schoolfoto van Daltonschool Nicolaas

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. We vragen de groepen 6 t/m 8 daarom jaarlijks naar allerlei zaken die met het naar school gaan te maken hebben, via de Sociale Veiligheidsmonitor van Vensters. Hieronder leest u de resultaten van schooljaar 2022 - 2023.  

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Goed contact met de ouders van onze leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk om regelmatig de tevredenheid van ouders te meten. Dit doen we middels een tweejaarlijkse oudertevredenheidpeiling. Zo kunnen we monitoren of we de goede dingen doen en wat we kunnen verbeteren. De uitkomsten van de peiling worden verwerkt in een plan van aanpak dat wordt besproken met het team, het bestuur en de Medezeggenschapsraad. Dit schooljaar is de peiling in januari afgenomen.
Tevredenheid
6,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven