Daltonschool Nicolaas

IJskelderlaan 2 3941 HS Doorn

  • Schoolfoto van Daltonschool Nicolaas
  • Schoolfoto van Daltonschool Nicolaas
  • Schoolfoto van Daltonschool Nicolaas
  • Schoolfoto van Daltonschool Nicolaas
  • Schoolfoto van Daltonschool Nicolaas

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Daltonschool Nicolaas. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Heeft u vragen of opmerkingen over wat u leest? Neem vooral contact op met de directeur van de school, Marjolein Reurink. Zij staat u graag te woord.

Kijk ook op www.daltonnicolaas.net!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds augustus 2011 maakt de school een behoorlijke groei door; van 122 leerlingen op 1 oktober 2011 naar 176 leerlingen 1 oktober 2015. Er is voldoende instroom van nieuwe kleuters maar de school kent ook een behoorlijke zij-instroom. Dit heeft twee oorzaken: mensen die verhuizen naar Doorn en voor de Nicolaas kiezen, en gezinnen die ontevreden zijn over de huidige basisschool en tussentijds overstappen. Daardoor zijn alle groepen de afgelopen jaren gegroeid. De groepen worden ieder jaar opnieuw samengesteld in nauw overleg tussen leerkrachten en directeur. Zo kan het zijn dat uw kind het ene schooljaar in een combinatiegroep zit en het andere schooljaar in een homogene groep. Sinds dit schooljaar zijn er door de groei geen combinatiegroepen meer. De groepen zijn in ieder geval niet groter dan 30 kinderen en hebben niet meer dan twee verschillende leerkrachten in een week.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven