De Wijngaard

Abrikozengaard 18 3941 LL Doorn

  • samen vieren
  • Schoolfoto van De Wijngaard
  • Schoolfoto van De Wijngaard
  • Schoolfoto van De Wijngaard
  • Schoolfoto van De Wijngaard

In het kort

Toelichting van de school

'De Wijngaard: Samen op weg naar de toekomst'

Op De Wijngaard halen wij graag het beste uit uw kind! Uw kinderen zijn uw kostbaarste bezit en daar willen wij graag onderwijs aan geven! Ouders voeden hun kinderen op met zorg, aandacht en liefde, hopend dat zij hun persoonlijkheid, zelfvertrouwen en talenten harmonisch zullen ontwikkelen. De basis die zij in de eerste levensjaren krijgen is heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling.

U kiest daarom voor een school die u vertrouwen geeft, waar zorg voor kinderen centraal staat en waar leerkrachten samen een vruchtbare bodem en een groeizaam klimaat scheppen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Inspirerende omgeving
  • Onderzoekend leren
  • Didactisch bekwaam personeel
  • Protestant-Christelijke basis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven