De Wijngaard

Abrikozengaard 18 3941 LL Doorn

  • samen vieren
  • Schoolfoto van De Wijngaard
  • Schoolfoto van De Wijngaard
  • Schoolfoto van De Wijngaard
  • Tijdens de afsluiting van de kinderboekenweek organiseerden wij The Masked Reader!

In het kort

Toelichting van de school

'De Wijngaard: Samen g.o.u.d. waard!'

Op De Wijngaard halen wij graag het beste uit uw kind. Uw kinderen zijn uw kostbaarste bezit en wij doen er alles aan om de school een veilige plek te laten zijn.

Onze school is een school waar wij goed les geven in de basisvakken rekenen, taal, lezen en schrijven. Daarnaast werken wij aan andere belangrijke vaardigheden zoals creativiteit, sport en doen wij onderzoek naar de wereld om ons heen. 

Op De Wijngaard werken leerkrachten samen met ouders en leerlingen aan het beste onderwijs. U bent van harte welkom voor een rondleiding of bekijk onze website. Via info@dewijngaarddoorn.nl kunt u een afspraak maken om sfeer te proeven. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Goed onderwijs met EDI
  • Onderzoekend leren
  • Veilige school
  • Christelijke basis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven