De Sterrenboog

Tromplaan 1 3941 VR Doorn

  • De kinderen van het schoolorkest hebben een prachtig concert gegeven tijdens het jubileumfeest van een leerkracht.
  • Het bouwen van de 3D-priner
  • Het Sterrenplein van de Sterrenboog
  • Animatiefilmpje maken tijdens ateliermiddag
  • CreĆ«er synergie, samen is beter!

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

CBS De Sterrenboog scoort als school een 3,61.

Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Vragenlijst was 20%: 34 van de 166 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden om gegaan.

Bij een onderdeel scoort het lager dan een 3.0 en vraagt om aandacht.
Bij dit onderdeel, waarvan de verbeterpunten hieronder staan weergegeven, scoorde een 2.97

Mogelijke verbeterpunten:

Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten
Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden
Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten

De punten die hierboven staan beschreven, hebben wij binnen de bouwvergaderingen opgepakt en vervolgens is dit onderwerp in de klassen besproken. 
De kinderen hebben aangegeven dat ze weten waar ze naartoe kunnen in bepaalde situaties.
Altijd bij hun eigen leerkracht en/of bij de vertrouwens persoon.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven