De Sterrenboog

Tromplaan 1 3941 VR Doorn

  • De kinderen van groep 1 en 2 spelen met de trein.
  • De kinderen spelen heerlijk buiten op de super nova!
  • De kinderen van het schoolorkest hebben een prachtig concert gegeven tijdens het jubileumfeest van een leerkracht.
  • Onder grote belangstelling is de nieuwe naam onthuld door de jongste en de oudste leerling van De Sterrenboog!
  • Professor RAMAWA heeft tijdens het congres een presentatie gegeven over zijn nieuwste, super gave uitvinding!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school heeft als beleid dat alle kinderen, die in groep 8 zitten, meedoen met de landelijke Cito-eindtoets. De scores van alle kinderen worden hierin verwerkt en dat geeft voor het schooljaar 2018-2019 een gemiddelde van 541.4  In deze score zitten ook de resultaten van de kinderen met een aangepast programma. Hetgeen kan betekenen dat de gemiddelde score per jaar nogal kan wisselen. Bij een grote school is dit effect minder zichtbaar, omdat de gemiddelde score wordt berekend over een groter aantal leerlingen.

Ambitie De Sterrenboog. Wij, als school, zullen altijd er naar streven om het “beste uit een kind te halen”. Wij blijven echter wel kijken naar de mogelijkheden van een kind en hopen dat alle talenten worden benut.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen uitstromen naar het voor hen best passende vervolgonderwijs. Voor een groot deel van onze kinderen is dat HAVO en VWO. Aan de basisvakken besteden wij veel aandacht. De basisvakken zijn: taal, rekenen en sociale vaardigheden. De leerkrachten van groep 8 schrijven een OKR (onderwijskundig rapport) dat tezamen met de resultaten van het leerlingvolgsysteem besproken wordt met de mentoren van het VO (Voortgezet Onderwijs). Hiernaast is er natuurlijk ook voldoende aandacht voor creatieve vakken en zaakvakken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van onderwijs is tevreden en heeft voor Hoog Moersbergen oktober 2013 net als voorgaande jaren het basisarrangement vastgesteld. Iedere twee jaar voeren wij tevredenheidspeilingen uit en vragen ouders, kinderen (groep 6 t/m 8) en teamleden hun bevindingen te melden. De uitslagen geven ons inzicht in onze verbeterpunten. De score gaat van 1 –4 (laag naar hoog) Op verenigingsniveau hebben wij afgesproken dat ‘ons’ niveau 3 of hoger moet zijn. Uitslag 2012-2013: ouders: 3,25,leerlingen: 3,39, teamleden: 3,83.

Terug naar boven