De Sterrenboog

Tromplaan 1 3941 VR Doorn

 • De kinderen van het schoolorkest hebben een prachtig concert gegeven tijdens het jubileumfeest van een leerkracht.
 • Het bouwen van de 3D-priner
 • Het Sterrenplein van de Sterrenboog
 • Animatiefilmpje maken tijdens ateliermiddag
 • Creëer synergie, samen is beter!

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken leerkrachten. Tijdens onze studiedagen zijn we met elkaar bezig om ons onderwijs te verbeteren en het handelingsgericht werken nog meer vorm te geven. Alle teamleden zijn hier actief bij betrokken. De samenstelling van het team en hun taken:

 • 1 directeur
 • 1 intern begeleider
 • 1 intern begeleider in opleiding
 • 3 bouwcoördinatoren
 • 1 RT-er
 • 1 SE-RT-er
 • 24 leerkrachten (incl. IB-er)
 • 1 LIO-stagiaire vanaf augustus 2023 - eind december 2023
 • 1 administratief medewerkster
 • 1 conciërge

 • Directeur- gediplomeerd schoolleider + opleiding coördinator brede school
 • IB-er– in opleiding
 • 1 leerkracht – gediplomeerd RT (remedial teacher) – Master Sen, IB-opleiding Top + extra aantekening leesproblemen en dyslexie
 • 1 leerkracht - gediplomeerd Ecologische pedagogiek (Sociaal emotionele RT)
 • 1 leerkracht - gediplomeerd RT + Master Sen
 • 2 leerkrachten – met als taak ICO (intern coördinator opleiding)
 • 2 leerkrachten – met als taak ICP (intern contact persoon)
 • 1 leerkracht – met als taak ICT (informatie- en communicatietechnologie)
 • 10 leerkrachten – met als taak BHV (bedrijfs hulpverlening)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hoe verlof is geregeld staat aangegeven in de schoolgids.

Bij hoofdstuk 4.3.2

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities zijn:

-onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel

- onze school biedt basisondersteuning

- onze biedt extra ondersteuning, bijvoorbeeld voor leerlingen met een licht auditieve beperking

- de ouder(s)/verzorger(s) hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel

- de school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunne garanderen

- wij beschikken over expertise binnen ons team (2 leerkrachten met een Master Educational Needs opleiding en 1 leerkracht Ecologische pedagogiek

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven