De Sterrenboog

Tromplaan 1 3941 VR Doorn

 • De kinderen van het schoolorkest hebben een prachtig concert gegeven tijdens het jubileumfeest van een leerkracht.
 • Het bouwen van de 3D-priner
 • Het Sterrenplein van de Sterrenboog
 • Animatiefilmpje maken tijdens ateliermiddag
 • Creëer synergie, samen is beter!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van CBS De Sterrenboog

Welkom CBS De Sterrenboog is een sprankelende school, waar iedereen elkaar kent. De school ligt in een prachtig woongebied. Wij streven ernaar ons onderwijs zo in te richten dat de kinderen zich thuis voelen. Vanuit die veiligheid kunnen zij hun talenten ontwikkelen op hun niveau. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen krijgt veel aandacht, onder andere door sint- kerst-, en paasvieringen en kringactiviteiten, Tijdens de crea-middagen doen we er een creatief schepje bovenop: dan volgen de bovenbouwleerlingen lessen in drama, muziek, koken, schaken of website bouwen. Wij als school zijn trots op:

 • Het zomerfeest
 • De kinderraad (‘Onze mening telt!’)
 • The Leader in Me school 
 • Het schoolorkest/koor
 • De techniektorens
 • Onze omgangsvormen
 • Disco/bios voor de kinderen van groep 5 t/m 8
 • Subsidie gelden m.b.t. Muziek impuls       
 • Actieve oudercommissie
 • Schoolvriendschappen
 • Welkomsttasje voor nieuwe kleuter

Via dit venster krijgt u de eerste informatie over onze school. Hoewel deze informatie zeker niet onbelangrijk is, verwijzen we u ook door naar onze website. Daar kunt u, naast 'droge cijfers' veel vinden over de inhoud van ons onderwijs en hoe wij over ons onderwijs denken. Het beste beeld van onze school krijgt u door eens langs te komen en in de klassen te gaan kijken. We nodigen u dan ook van harte uit om eens langs te komen voor een oriënterend gesprek. U kunt zich hiervoor telefonisch of via de website aanmelden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen groeien en stralen!
 • The Leader in Me - school
 • Atelier onderwijs gr. 5 t/m 8
 • Veilige omgeving voor iedereen
 • Talenten ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een lerende organisatie die ernaar streeft onderwijs te verzorgen met een hoge kwaliteit. Die kwaliteit is zichtbaar door de motivatie en betrokkenheid van de kinderen. Het ‘klimaat’ van de school is van belang. De sfeer van de school is bepalend voor de wijze waarop de sociaal-emotionele mogelijkheden binnen de eigen ontwikkeling worden benut. Een veilig, maar uitdagend klimaat stimuleert natuurlijk ook de cognitieve ontwikkeling van de kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven