De Sterrenboog

Tromplaan 1 3941 VR Doorn

 • De kinderen van groep 1 en 2 spelen met de trein.
 • De kinderen spelen heerlijk buiten op de super nova!
 • De kinderen van het schoolorkest hebben een prachtig concert gegeven tijdens het jubileumfeest van een leerkracht.
 • Onder grote belangstelling is de nieuwe naam onthuld door de jongste en de oudste leerling van De Sterrenboog!
 • Professor RAMAWA heeft tijdens het congres een presentatie gegeven over zijn nieuwste, super gave uitvinding!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van CBS De Sterrenboog

Welkom CBS De Sterrenboog is een sprankelende school, waar iedereen elkaar kent. De school ligt in een prachtig woongebied. Wij streven ernaar ons onderwijs zo in te richten dat de kinderen zich thuis voelen. Vanuit die veiligheid kunnen zij hun talenten ontwikkelen op hun niveau. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen krijgt veel aandacht, onder andere door sint- kerst-, en paasvieringen en kringactiviteiten, Tijdens de crea-middagen doen we er een creatief schepje bovenop: dan volgen de bovenbouwleerlingen lessen in drama, muziek, koken, schaken of website bouwen. Wij als school zijn trots op:

 • Het zomerfeest
 • De kinderraad (‘Onze mening telt!’)
 • The leader in me school 
 • Het schoolorkest/koor
 • De techniektorens
 • Onze omgangsvormen
 • Disco/bios voor de kinderen van groep 5 t/m 8
 • Subsidie gelden m.b.t. Muziek impuls       
 • Actieve oudercommissie
 • Schoolvriendschappen
 • Welkomstkoffertje voor nieuwe kleuters met knuffel ‘Moersje’

Via dit venster krijgt u de eerste informatie over onze school. Hoewel deze informatie zeker niet onbelangrijk is, verwijzen we u ook door naar onze website. Daar kunt u, naast 'droge cijfers' veel vinden over de inhoud van ons onderwijs en hoe wij over ons onderwijs denken. Het beste beeld van onze school krijgt u door eens langs te komen en in de klassen te gaan kijken. We nodigen u dan ook van harte uit om eens langs te komen voor een oriënterend gesprek. U kunt zich hiervoor telefonisch of via de website aanmelden.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een lerende organisatie die ernaar streeft onderwijs te verzorgen met een hoge kwaliteit. Die kwaliteit is zichtbaar door de motivatie en betrokkenheid van de kinderen. Het ‘klimaat’ van de school is van belang. De sfeer van de school is bepalend voor de wijze waarop de sociaal-emotionele mogelijkheden binnen de eigen ontwikkeling worden benut. Een veilig, maar uitdagend klimaat stimuleert natuurlijk ook de cognitieve ontwikkeling van de kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven