de Twirrewyn

Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek

Schoolfoto van de Twirrewyn

Het team

Toelichting van de school

Groepsindeling

De school heeft negen groepen.
Er zijn twee combinatiegroepen 1/2 en groep 7 is gesplitst.

 • groep 1/2a: juf Aliet en juf Marije
 • groep 1/2b: Juf Marije en juf Marouschka
 • groep 3: Juf Wemke en juf Maaike
 • groep 4: Juf Ingrid
 • groep 5: Juf Anneke en meester Redmer
 • groep 6: Juf Iris
 • groep 7a: Meester Henkjan
 • Groep 7b: Juf Marlies en juf Lieske
 • Groep 8: Juf Karin en juf Lieske
 • Intern begeleider: Juf Marianne
 • Onderwijsassistent: Juf Jolanda
 • Conciërge: meester Danny

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval proberen we vanzelfsprekend zoveel mogelijk te voorkomen.
Mocht er toch een leerkracht afwezig zijn, dan proberen we een invalleerkracht in te zetten.
Omdat er ook in onze regio een tekort is aan invalleerkrachten, werken de scholen binnen ons bestuur met een protocol waarin onderstaande stappen worden doorlopen:

 • Mocht er geen invalleerkracht beschikbaar zijn, dan proberen we eerst intern een oplossing te vinden.
 • Gedurende de eerste dagen wordt de vervanging indien mogelijk intern opgelost. Dit kan bijvoorbeeld door de extra inzet van een eigen leerkracht, de inzet van directie of intern begeleider, het samenvoegen van een aantal groepen of het verdelen van de leerlingen over de overige groepen.
 • Slechts in het uiterste geval hebben de leerlingen geen les op school. Bij langdurige vervanging wordt extern naar een structurele oplossing gezocht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De visie van de school spreekt over "onderwijs bieden aan alle kinderen van Donkerbroek". Dat is een ambitieuze wens.
Er zijn echter ook grenzen aan wat de school kan. Daarbij moet het kunnen realiseren van een doorlopende ononderbroken ontwikkeling van kinderen bovenaan staan.

De mogelijkheden en grenzen van de school staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven