Basisschool Westerkim

Vermeerstraat 1 5102 DC Dongen

Schoolfoto van Basisschool Westerkim

In het kort

Toelichting van de school

OBS Westerkim is een openbare Daltonschool waar u een persoonlijke benadering voor u en uw kind zult ervaren. Het openbare karakter van de school kenmerkt zich door het leren van verschillen. Bij ons mag en kan dat. In een rustige sfeer werken we aan de Daltonpijlers; samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Deze pijlers vormen een rode draad door ons onderwijs. Deze vaardigheden spelen een grote rol in de toekomst van elk kind. We zien u als partners van ons onderwijs en samen met u willen we het beste uit elk kind halen. Met goed opgeleide leerkrachten werken we in een prettige sfeer naar hoge opbrengsten!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke aandacht!
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Ouder als expert!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

U kunt elke dag uw kind in de school brengen. 10 minuten voor aanvang van de lessen gaan de deuren open. U bent dan van harte welkom om binnen te komen. u heeft dan de mogelijkheid om de leerkracht kort te spreken. Wanneer de school is afgelopen, lopen alle leerkrachten met de kinderen mee naar buiten.

Het 'overblijven' tussen de middag gebeurt met een vaste groep mensen in de school. Kinderen eten gezamenlijk en hebben daarna alle ruimte om te spelen.

Groep 1 heeft vrij op vrijdag
De groepen 2 t/m 4 gaan op vrijdagmiddag niet naar school

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven