Basissch Sint Agnes

Vaartweg 104 5106 NE Dongen

  • Samen sterk in goed onderwijs!
  • Samen sterk in goed onderwijs!
  • Samen sterk in goed onderwijs!
  • Samen sterk in goed onderwijs!
  • Samen sterk in goed onderwijs!

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker, Van harte welkom op het schoolvenster van Basisschool St. Agnes. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in diverse resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een landelijke trend is dat het leerlingenaantal daalt. Deze trend is ook zichtbaar op onze school. Er dreigt echter géén gevaar voor onze school in de zin dat de school gesloten moet worden wegens te weinig leerlingen. Er komt zelfs een nieuw schoolgebouw en met de komst van dit gebouw en een goed aanbod hopen wij zelfs dat het leerlingaantal zal stijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven