Archipelschool De Golfslag

Juffrouw van de Putteplein 3 4357 EN Domburg

  • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
  • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
  • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
  • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
  • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag

In het kort

Toelichting van de school

Archipelschool De Golfslag is een sfeervolle basisschool met ongeveer 120 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over zes (combinatie)groepen. Wij werken met moderne lesmethodes en maken hierbij veel gebruik van de digitale mogelijkheden die deze methoden bieden.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school komen. De sfeer kenmerkt zich door vertrouwen, inzet en acceptatie van het unieke in iedereen. Als team zetten we ons in om een sfeer te scheppen waarbij kinderen, leerkrachten en ouder(s) / verzorger(s) zich thuis voelen. We scheppen situaties en hanteren didactische werkvormen waarin samenwerking wordt gestimuleerd.

De kernwaarden van Archipel Scholen zijn: kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, maatschappijgericht en samenwerkingsgericht. Onze school stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het groeiproces van kinderen. Dit doen we door ze een vorming te bieden, die erop gericht is in de maatschappij zelfstandig te kunnen functioneren.

Archipelschool De Golfslag is gehuisvest in de nieuwbouw van de brede school Domburg met ook voorzieningen voor de peutergroep, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Archipelschool De Golfslag is gebouwd volgens de principes van Passief Bouwen en voldoet tevens aan het Frisse Scholen label van de Nederlandse overheid. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Warm pedagogisch klimaat
  • Dag- en weektaken
  • Kindgericht
  • Zelfstandigheid
  • Groen schoolplein

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal heeft een lichte daling laten zien en lijkt nu stabiel te zijn. De krimp, die met name in Zeeland actueel is, lijkt aan Domburg voorbij te gaan. Een duidelijke oorzaak is moeilijk aan te geven. Gezinnen uit de omliggende dorpen kiezen voor onze school. Daarnaast vestigen zich jaarlijks wel enige gezinnen met kinderen in Domburg. De brede school met opvang van 0-12 jaar lijkt ook de aantrekkingskracht van Archipelschool De Golfslag te vergroten.

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen gebruiken wij een inschrijfformulier en een anamneseformulier. Deze vindt u op onze website. Voordat u uw kind aanmeldt op onze school, vindt er een gesprek en een rondleiding plaats met de directeur. Tijdens dit gesprek kunt u ook al uw vragen stellen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school maken we gebruik van het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat alle kinderen alle schooldagen van 8:30 tot 14:00 uur naar school gaan. De kinderen eten in de eigen klas met de eigen leerkracht. Tussen de middag gaan de kinderen ook naar buiten om even lekker te kunnen bewegen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven