cbs Remmelt Booy

Terpstrastraat 12 9863 PV Doezum

Schoolfoto van cbs Remmelt Booy

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer van Scholen op de kaart. 

Fijn dat u een kijkje komt nemen. Voor meer informatie verwijzen we u ook graag naar onze website

Het team van Cbs Remmelt Booy. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open Christelijk karakter
  • Cultuurprofielschool
  • Thematisch Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Cbs Remmelt Booy is een kleine dorpsschool, de enige school in Doezum. Er wordt gewerkt met combinatiegroepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven