De Zonneboom

Zonneplein 4 7004 EL Doetinchem

Schoolfoto van De Zonneboom

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Zonneboom. 

Wij vinden dat kinderen van jongs af aan eigenaar van hun leerproces moeten worden. Ze moeten ontdekken hoe ze het beste leren en hoe ze zichzelf doelen kunnen stellen. Wij laten kinderen dus meedenken over hun eigen toekomst. Natuurlijk hoort daar goede en strakke begeleiding bij en die bieden wij ook. Maar een leerling die medeverantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces zet in onze ogen twee stappen harder. Zo vormen wij de burgers van de toekomst. Kinderen komen er bij ons op school achter waar hun talenten liggen en hoe ze die moeten gebruiken. 

Wij creëren zelfverzekerde leerlingen die zich willen ontplooien. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Algemeen bijzonder
  • Thematisch leren
  • Leerdoelgericht
  • Eigenaarschap bij de leerling
  • Flexibel onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de "Krimpregio Achterhoek". Het aantal basisschoolleerlingen in deze regio daalt de komende jaren fors. Er is tot 2020 een afname van 20 tot 30%.
Basisschool De Zonneboom staat in het hart van de wijk Oosseld. Naast de wijk Oosseld is een nieuwe wijk in aanbouw. De Vijverberg. Kinderen uit deze wijk komen ook naar onze school. De school heeft momenteel ( 1 oktober 2019) 191 leerlingen en gaat naar verwachting de komende jaren groeien. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan, het anti-pestprotocol en meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld staan allemaal beschreven in het Arbo beleidsplan en veiligheidsplan van stichting GelderVeste. 

Terug naar boven