Openbare Basisschool De Huet

Wolborgenmate 2 7006 DG Doetinchem

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Huet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Huet vinden we het belangrijk om open en eerlijk te zijn over onze resultaten. Maar nog belangrijker vinden we het om aan te geven dat een kind meer is dan zijn of haar resultaten bij een toets. Wij zien het als onze opdracht dat leerlingen die onze school verlaten klaar zijn om een volgende stap te zetten. En dat betekent dat we hun rugzak niet alleen willen vullen met kennis, maar ook met vaardigheden als samen werken, kritisch durven zijn, vooruit kunnen denken en kunnen reflecteren op jezelf.

En bovenal dat ze vol vertrouwen en met een open houding vol nieuwsgierigheid die volgende stap kunnen zetten en de wereld gaan verkennen!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school nemen we toetsen af die bij de methodes horen die we gebruiken. Op deze manier kunnen we goed in de gaten houden of leerlingen de doelen die in die periode aan de orde zijn geweest, behaald hebben. Soms betekent dat dat we op groepsniveau zorgen dat die tussentijdse doelen alsnog behaald worden, soms betekent ook dat er op leerlingniveau iets extra's nodig is.

We nemen niet alleen toetsen af die bij de methode horen. Twee keer per jaar nemen we in groep 3 t/m 8 de IEP-toets af. Dit is een methode-onafhankelijke toets waarbij we onder anderen de resultaten meten op het gebied van lezen, taal en rekenen.

Deze resultaten worden geanalyseerd, besproken in het team tijdens groepsbesprekingen en geëvalueerd. Waar nodig worden aanpassingen gedaan op leerlingniveau, groepsniveau of schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven