Basisschool Canada

Dichterseweg 145 7006 AD Doetinchem

Schoolfoto van Basisschool Canada

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt waar mogelijk intern opgelost. Is dit niet mogelijk kunnen we een beroep doen op de IJsselpool. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Aan alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar, indien wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften. 

Wij beschikken hiervoor over hoog opgeleide leerkrachten, die pedagogisch en didactisch bekwaam zijn.

We krijgen ondersteuning van een intern begeleider, meerdere onderwijs assistenten, externe specialisten en vrijwilligers.

Ook beschikken we over voldoende (ondersteunings en specifieke)materialen en ruimtes.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven