Basisschool Hogenkamp

Lohmanlaan 25 7003 DJ Doetinchem

Schoolfoto van Basisschool Hogenkamp

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte leerkracht

Bij ziekte van een leerkracht proberen wij een invalkracht in te zetten (IJsselpool). Wanneer die niet acuut beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. Er worden in principe geen kinderen naar huis gestuurd bij ziekte van één van de leerkrachten.

(Zie verder het protocol: zieke leerlingen, toestemmingsformulier medicijnen, toestemmingsformulier medische handelingen op de site)

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs:

Er is op beide locatie een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. De groepen krijgen 2x per week bewegingsonderwijs.

Voor de groep 6 t/m 8 is er 1x per week een vakleerkracht bewegingsonderwijs  en 1x per week wordt er door bevoegde leerkracht gymles gegeven.

AMV

In de groepen 4 is er een vakleerkracht voor AMV.

Schaken:

In de groepen 4 t/m 8 krijgen de leerlingen les van een schaakmeester.

Muziekles: 

1x per twee weken krijgen de groep 6 t/m 8 muziekles van een muziekdocent/muzikant.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

onderwijsbehoefte groep en leerlingen

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

onderwijsbehoefte groep en leerlingen

Bron

Terug naar boven