Basisschool Hogenkamp

Lohmanlaan 25 7003 DJ Doetinchem

  • NVT
  • Schoolfoto van Basisschool Hogenkamp
  • Schoolfoto van Basisschool Hogenkamp

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigenwijze
  • respect
  • passie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs Hogenkamp is een openbare school in de wijk Schoneveld.

We zijn een school met ongeveer 430 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 2 locaties. De goepen 1/2, 3, 4 en 5 zitten op de locatie Lohmanlaan.

De groepen 6,7 en 8 zitten op de locatie Houtsmastraat. Dit is een tijdelijke locatie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
418
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle kopjes hierboven benoemen

Terug naar boven