Basisschool Hagen

van Gorkomhof 1 7009 CZ Doetinchem

  • Schoolfoto van Basisschool Hagen
  • Schoolfoto van Basisschool Hagen
  • Schoolfoto van Basisschool Hagen
  • Schoolfoto van Basisschool Hagen
  • Schoolfoto van Basisschool Hagen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien het onderwijzend personeel ziek is of om een andere reden afwezig is dan zorgt "IJsselpool" dat er een invalleerkracht komt. Scholen die aangesloten zijn bij de IJsselpool maken gebruik van het computerprogramma  "vervangersmanager" om de inval  aan te vragen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wanneer de kinderen in groep 1 bij ons op school komen is de kinderlijke speelsheid uitgangspunt om tot leren te komen. Al spelend leren de kinderen. Deze speelsheid proberen we natuurlijk vast te houden in ons onderwijs, het zorgt immers voor een groot deel van het onderwijsplezier van de kinderen en leerkrachten. Het verwerven van kennis en vaardigheden gaat wel een steeds nadrukkelijker rol spelen, waarbij (zelf) kennis, een prettige omgang met elkaar, (leren) samenwerken, vorming van persoonlijkheid en weerbaarheid belangrijke kenmerken zijn. Op onze school gebruiken we een aantal uitgangspunten van adaptief onderwijs. We reiken uitdagende situaties aan, stimuleren kinderen zelf oplossingen aan te dragen en sluiten aan bij hetgeen de kinderen al kennen en kunnen. Dit bevordert zelfvertrouwen van de kinderen, en geeft ze de mogelijkheid om actiever deel te nemen aan het onderwijs. Voor de leerkracht betekent dat o.a. een meer stimulerende, uitnodigende en begeleidende houding. Door de inzet van tal van werkvormen uit coöperatief (= samenwerkend) leren kunnen de kinderen eigen ideeën en ervaringen verwoorden, actief meedenken en meebeslissen over het werk. Samenwerken en zelfstandigheid nemen een steeds belangrijker rol in binnen ons onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het werken met ontwikkelingsmateriaal is inclusief inloop en kringactiviteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren lezen in groep 3 zijn inclusief taal en spelling.

Wereldoriëntatie vanaf groep 5 omvat de volgende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en Natuur&Techniek

Kunstzinnige vorming omvat de vakken: tekenen, handenarbeid, muziek, dans en drama.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op Hagen bieden we in principe passend onderwijs aan ongeveer 185 lln. Daar waar het ons niet lukt om dit realiseren kijken we samen met ouders welke stappen we kunnen nemen om toch een passende plek te vinden voor hun kind. Hierbij werken we samen met het bovenschoolsondersteuningsteam van scholengroep IJsselgraaf.

Er wordt gekeken naar de opbrengsten (o.a. Trendanalyses) om de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau en op groepsniveau te verbeteren. Op basis van een goede klassenorganisatie, effectieve klassikale instructie, het geven van voor instructie of verlengde instructie aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen als mede het zelfstandig werken en het samenwerkend coöperatief leren, is er binnen een goed pedagogisch klimaat ruimte om zo veel als mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Daarnaast wordt elk school jaar gekeken of er binnen de formatie (inzet en omvang onderwijs personeel) nog mogelijk heden zijn voor extra ondersteuning aan (groepjes) leerlingen. Door een andere leerkracht, onderwijsassistent. En altijd in goed onderling overleg. De spil van de ondersteuningsstructuur is het ‘ondersteuningsstappenplan. Er zijn een aanal specialisten op school die helpen bij de uitvoering van het "ondersteuningsstappenplan"

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven