Basisschool Hagen

van Gorkomhof 1 7009 CZ Doetinchem

  • Schoolfoto van Basisschool Hagen
  • Schoolfoto van Basisschool Hagen
  • Schoolfoto van Basisschool Hagen
  • Schoolfoto van Basisschool Hagen
  • Schoolfoto van Basisschool Hagen

In het kort

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat een kind naar school gaat, delen ouders de opvoeding van hun kind met de school. Dit is een grote stap en het is daarom belangrijk dat u een school kiest waarbij u zich als ouder prettig voelt, en waar uw kind met plezier naartoe gaat. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders/verzorgers een weloverwogen keuze maken. Om u te helpen bij het maken van deze keuze hebben we in de schoolgids een heleboel belangrijke zaken op een rijtje gezet. De sfeer van een school laat zich echter moeilijk op papier zetten en die sfeer is misschien wel het belangrijkste argument om uw zoon of dochter bij ons op school in te schrijven. Maak daarom voordat u de keuze maakt een afspraak om de school te bezoeken op een moment dat de kinderen er zijn. Wij laten u graag de school zien, u kunt sfeer proeven en wij beantwoorden de vragen die u heeft. Obs Hagen is een openbare basisschool die in principe open staat voor ieder kind. Met de schoolgids willen we u inzicht geven in de achtergronden van ons onderwijs. Deze schoolgids geeft u informatie over de identiteit, de organisatie en het dagelijkse leven op onze school. Informatie die u altijd kunt aanvullen door een bezoek aan de school te brengen. Scholen verschillen in de manier van werken, sfeer en in wat kinderen leren. Deze gids geeft aan waar OBS Hagen voor staat. U vindt informatie over de opzet van het onderwijs, de (extra) zorg die we besteden aan uw kind, wat van u als ouders verwacht wordt, wat u van school mag verwachten en over de leerresultaten. Mocht u voor een schoolkeuze staan en spreekt de inhoud van deze gids u aan, dan kunt u contact met de directie opnemen en een afspraak maken om de school te bezoeken. Het blijft erg belangrijk om sfeer te proeven op een school, en eens te kijken hoe de praktijk er uitziet.

Intensief contact met de ouders is een van de pijlers van onze school. Elke week komt er een weekmail uit, waarin actuele informatie, wijzigingen en activiteiten op school zijn opgenomen. Het is handig om deze weekmail en de PARRO ouder-APP goed in de gaten te houden omdat wijzigingen in de jaarplanning hierin opgenomen worden. Actuele informatie kunt u ook steeds vinden op de website www.obshagen.nl. Hebt u nog vragen of suggesties voor verbetering wat betreft de opzet van deze schoolgids, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Natuurlijk kunt u ook met andere vragen of opmerkingen bij ons terecht. Loopt u de school even binnen voor een afspraak of bel 0314-39 08 57 of mail ons info@obshagen.nl of directie@obshagen.nl   Michel Raddatz, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Respect
  • Ambitie
  • Eigen-Wijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven