Christelijke Basisschool de Haven

Ds van Dijkweg 49 7001 CT Doetinchem

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Haven

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Ouders worden eens in de 2 jaar uitgenodigd een tevredenheidsenquête in te vullen. Kinderen vanaf groep 5 vullen jaarlijks een vragenlijst. De gegevens van de tevredenheid enquête worden gepubliceerd.   
Tevredenheid
8,5

Bron

Terug naar boven