Lichtenbeek

Oude Rozengaardseweg 144 7009 ND Doetinchem

Schoolfoto van Lichtenbeek

In het kort

Toelichting van de school

Lichtenbeek geeft speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Kijk voor meer informatie over Lichtenbeek op www.lichtenbeek.nl.

Lichtenbeek maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Kijk voor meer informatie op www.deonderwijsspecialisten.nl.

Om administratieve redenen zijn de resultaten van Lichtenbeek verdeeld over drie SchoolVensters. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van het onderwijs aan langdurig zieke leerlingen en leerlingen met een lichamelijke beperking. Voor de overige resultaten kunt u terecht op de twee andere SchoolVensters van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig vindt u een toelichting bij de cijfers en feiten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Om administratieve redenen zijn de leerlingenaantallen van Lichtenbeek verdeeld over drie SchoolVensters. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in het aantal leerlingen met een lichamelijke beperking en langdurig zieke leerlingen. De aantallen leerlingen met een verstandelijke of meervoudige beperking ziet u hier niet terug.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?