Wilhelmina Basisschool

Verdilaan 14 a 7002 LN Doetinchem

Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool

Het team

Toelichting van de school

We zijn een jong en dynamisch team dat met veel passie en enthousiasme inhoud geeft aan ons onderwijs.

Zie hiervoor: http://www.wilhelminaschool.eu/school/inhoud/

Daarnaast is onze zorg heel goed geregeld. <span style="line-height:1.5;">Zie onze website:</span>http://www.wilhelminaschool.eu/school/leerlingenzorg/

Kortom, onze slogan is dan ook: "ieder kind gezien, gekend, geliefd!"

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er wordt gewerkt met een eigen invalpool. Binnen deze pool zitten part-time teamleden en invallers. We maken gebruik van invallers die de identiteit van de school onderschrijven en uitdragen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

http://http://http://www.wilhelminaschool.eu/school/inhoud/

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De vakken rekenen en taal worden niet alleen als aparte les gegeven. Het zit ook verweven in de hoeken, het buitenspelen en het persoonlijk aanbod van de leerkracht. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Korte typering van onze school:

Wij zijn een kleinschalig en sfeervol evangelisch christelijk kindcentrum met basisschool, kinderopvang en peuter+groep, buitenschoolse opvang, spelotheek en bibliotheek, zorg- en adviesloket voor gezin en opvoeding. 

Missie: Ieder kind gezien, gekend, geliefd.

Onze populatie kinderen en ouders is zeer divers.

Evangelisch christelijke basisschool, leerstofjaarklassensysteem met mix van klassikaal, adaptief en coöperatief onderwijs;

Breed aanbod, zoals schoolzwemmen, typecursus, kinder-EHBO, etc.;

Kernwaarden: liefde, uniek, verbonden, kwaliteit, plezier;

Leren en sociaal emotionele ontwikkeling hand in hand. Sociaal veilige, betrokken, kindgerichte school. Warm bad waarin kinderen, team en ouders zich thuis voelen;

Breed onderwijsaanbod. Schoolbreed rust en structuur, o.a. door afspraken rond planning, groepsplannen, regels. Hoge kwaliteit onderwijs door goed klassenmanagement, werken met leerling-, groeps- en schoolopbrengsten. Diverse activiteiten gericht op ondersteuning kind en gezin;

Specialisme team: sociaal emotioneel veilige omgeving creëren  waarin  ieder kind  zich gezien, gekend en geliefd weet.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven