School voor Speciaal Basisonderwijs SAM, locatie Boddens Hosangstraat

Boddens Hosangstraat 98 7002 JA Doetinchem

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs SAM, locatie Boddens Hosangstraat

In het kort

Toelichting van de school

SAM is een school voor Speciaal Basisonderwijs, een school voor kinderen waarbij het leren niet als vanzelfsprekend gaat. SAM wil – net als elke andere basisschool – een plek zijn voor kinderen alwaar geleerd én geleefd wordt. Een plek waar kinderen structuur geboden wordt, waar aandacht gegeven wordt. Waar kinderen gemotiveerd geraken door boeiend onderwijs om als gelukkige kinderen met gezond zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander het schoolavontuur in het voortgezet onderwijs kunnen vervolgen. SAM staat voor structuur, aandacht en motivatie en wil er zijn voor elk kind.

<span style="line-height:1.5;">Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de algemene gegevens en resultaten van SBO SAM. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft SAM een toelichting bij de cijfers en feiten. Medio 2015 is het SchoolVenster van SAM compleet.</span>

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven