basisschool IJzevoorde

Loordijk 14 7004 HT Doetinchem

Schoolfoto van basisschool IJzevoorde

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ijzevoorde is aangesloten bij het Personeelscluster Oost Nederland. PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 120 basisscholen. De besturen werken samen aan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van personeel. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent. Bij de vervanging van personeel kunnen wij dus een beroep doen op het PON.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De eerste twee jaar worden de kinderen voorbereid op het eigenaarschap. Spelen en onderzoeken vormen belangrijke onderdelen van het onderwijs. Binnen onze school is een duidelijke doorgaande lijn. De kinderen ontwikkelen basisvaardigheden zoals samenwerken, samen spelen, kritisch nadenken en oplossingen (mogelijkheden) zoeken. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken op school volgens het 5-gelijkedagenmodel. De schooltijden zijn iedere dag hetzelfde. Alle kinderen gaan van maandag tot vrijdag van 8.30 uur-14.00 uur naar school. Gemiddeld gaan leerlingen 940 uur per jaar naar school. Ieder kind moet 7520 uur onderwijstijd hebben gehad, als het na acht jaar de school verlaat. De kinderen nemen op twee momenten pauze voor een tussendoortje en de lunch waarna ze tijd krijgen om buiten te spelen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie voor meer informatie ook de schoolgids 2023-2024

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Meer aandacht voor uitdaging; verdieping en verbreding

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven