Basisschool Octa

Lavendelveld 23 7006 SM Doetinchem

Schoolfoto van Basisschool Octa

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool Octa

Uw kind brengt een groot deel van zijn of haar jeugd door op school, de plek waar kinderen samen leren, samen spelen en zich voorbereiden op de toekomst. Acht jaar daarvan zit uw kind op een basisschool. Een belangrijke tijd dus. Wij zijn ons hier terdege van bewust en vinden het van groot belang om met de ouders intensief samen te werken, dat er sprake is van ‘partnerschap’. Juist daarom is het zo belangrijk, dat ouders voor hun kind een school uitzoeken, die bij hen past. Want niet alleen het kind moet zich er ‘thuis’ voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en het team. Om u in staat te stellen een goede schoolkeuze te maken, willen wij een zo volledig mogelijk beeld van basisschool Octa schetsen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Nieuwsgierigheid
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven