Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren

Willy Brandtplein 2 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen we op school de KanVas-lijsten af van de Kanjertraining. Na deze afname worden de uitkomsten besproken door de leerkrachten met de Intern Begeleider en/of onze Kanjercoördinator. Wanneer er interventies nodig zijn of signalen zijn voor zorg, bespreken we dit met ouders en gaan we met de kinderen in gesprek of aan de slag. Naast KanVas wordt in de groepen 7 en 8 de schoolveiligheidsmonitor afgenomen. Hiermee monitoren we de tevredenheid van de leerlingen en de ervaren sociale veiligheid. Daar waar de resultaten hiertoe aanleiding geven ondernemen we actie.


Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Hoewel de respons laag was gaan we zeker met de genoemde aandachtspunten aan de slag. Deze punten hebben vooral te maken met de betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling (en die zin dus met ons beleid rond kwaliteit). Samen met de MR gaan we hier de komende jaren mee aan de slag. 

We zijn erg blij dat de ouders over het algemeen hebben aangegeven, dat zij tevreden met onze school!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven