Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren

Willy Brandtplein 2 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren

In het kort

Toelichting van de school

Op onze Daltonschool werken we vanuit de kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit. Dat zie je terug in de manier waarop we samen spelen, leren en denken. Passend bij de leerling besteden we tijd aan de kernvakken rekenen en Nederlands, aan bewegingsonderwijs, kunstvakken, kennis van de wereld en sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doen we binnen een heldere structuur met ruimte voor spelend leren, bewegend leren en coöperatieve werkvormen. Hiermee geven we kinderen de beste kansen voor hun toekomst. 

Onze ambitie is dat iedereen op OBS Mozaïek groeit binnen zijn of haar mogelijkheden: kinderen én team. OBS Mozaïek is een Kanjerschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Vrijheid/verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als bij veel scholen in de Achterhoek is ook bij ons het aantal leerlingen op school gedaald. De krimp in de regio speelt hierin een grote rol, net als de veranderde demografie in de wijk. De afgelopen jaren namen we afscheid van grote aantallen groep 8 leerlingen, waar de instroom van 4-jarigen terugliep. We verwachten de komende jaren te stabiliseren met een leerlingaantal rond de 150 leerlingen, met acht groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 8.20 zijn de kinderen welkom om de lokalen binnen te komen. De leerkracht begroet alle kinderen en na binnenkomst pakken zij hun werk en beginnen met de taak die ze de dag ervoor gepland hebben. Tijdens deze inloop van 8.20 en 8.30 is er ook de gelegenheid om de groepsleerkracht kort iets mee te delen of te vragen. Wanneer u echt iets wilt bespreken is het goed om hiervoor na schooltijd een afspraak te maken. Ook de intern begeleider en directeur zijn op hun werkdagen tussen 8.00 en 16.30 bereikbaar. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kanjertraining en lessen in Geluk
Onze school is een kanjerschool. In alle groepen werken we met de methodiek van de Kanjertraining en alle leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd. Nieuwe collega's volgen de opleiding, zodat het gedachtegoed in de hele school op dezelfde manier wordt uitgedragen en voorgeleefd.
Ook krijgen de kinderen bij ons op school lessen uit de Gelukskoffer. Met deze lessen ondersteunen we de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en investeren we in actief burgerschap. We maken daarbij gebruik van zeven thema's uit de positieve psychologie: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. Tijdens de lessen stimuleren we de kinderen om zichzelf en elkaar beter te leren kennen en waarderen. Niet alleen verantwoordelijk te zijn voor jezelf, maar ook voor elkaar. Naast de kanjertraining dragen ook de lessen van de Gelukskoffer bij aan het veilig en ontspannen leren en werken op school. In groep 6 krijgen de kinderen 10 lessen Boksend Opvoeden, waarbij sport en welbevinden elkaar versterken. 

Terug naar boven