Openbare Basisschool Mozaiek Dichteren

Willy Brandtplein 2 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mozaiek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mozaiek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mozaiek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mozaiek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mozaiek Dichteren

In het kort

Toelichting van de school

Samen spelen, leren en denken zijn de belangrijkste activiteiten in onze school, omdat we kinderen daarmee de beste kansen geven voor hun toekomst. We besteden veel tijd aan de kernvakken rekenen, lezen, spellen/schrijven en doen dit zowel traditioneel als spelenderwijs, met bewegend leren en coöperatieve werkvormen.

Onze ambitie is dat iedereen op OBS Mozaïek groeit binnen zijn of haar mogelijkheden: kinderen én team. OBS Mozaïek is een Kanjerschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren
  • Spelen
  • Denken
  • Met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als bij veel scholen in de Achterhoek is ook bij ons het aantal leerlingen op school gedaald. De krimp in de regio speelt hierin een grote rol, net als de veranderde demografie in de wijk. De afgelopen jaren namen we afscheid van grote aantallen groep 8 leerlingen, waar de instroom van 4-jarigen terugliep. We verwachten de komende jaren te stabiliseren met een leerlingaantal rond de 200 leerlingen, met acht of negen groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens de inloop van 8.20 en 8.30 is er dagelijks de gelegenheid om de groepsleerkracht kort iets mee te delen of te vragen. Op dat moment is de leerkracht ook de leerlingen aan het begroeten, dus wanneer u echt iets wilt bespreken is het goed om hiervoor na schooltijd een afspraak te maken. Ook de intern begeleider en directeur zijn op hun werkdagen tussen 8.00 en 16.30 bereikbaar. De jeugd en gezinswerker van Buurtplein is elke dinsdag van 8.20 tot 8.45 op school. Zij is er voor allerlei vragen over opvoeden en opgroeien en ondersteunt ouders en kinderen bij alle levensgebieden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kanjertraining en lessen in Geluk
Onze school is een kanjerschool. In alle groepen werken we met de methodiek van de Kanjertraining en alle leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd. Nieuwe collega's volgen de opleiding, zodat het gedachtegoed in de hele school op dezelfde manier wordt uitgedragen en voorgeleefd.
Ook krijgen de kinderen bij ons op school lessen uit de Gelukskoffer. Met deze lessen ondersteunen we de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en investeren we in actief burgerschap. We maken daarbij gebruik van zeven thema's uit de positieve psychologie: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. Tijdens de lessen stimuleren we de kinderen om zichzelf en elkaar beter te leren kennen en waarderen. Niet alleen verantwoordelijk te zijn voor jezelf, maar ook voor elkaar. Naast de kanjertraining dragen ook de lessen van de Gelukskoffer bij aan het veilig en ontspannen leren en werken op school.

Terug naar boven