Openbare Basisschool De Wetelaar

Zanderskamp 95 6983 CG Doesburg

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Vertrouwen
  • Inspireren
  • Talentontwikkeling
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


U ziet in de lijngrafiek een daling van het aantal leerlingen. Deze daling is in lijn met de ontwikkeling van het aantal kinderen in de wijk Beinum.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vakgebieden/Burgerschapsonderwijs

Naast de basisvakken rekenen, (begrijpend) lezen, taal en spelling. Bieden wij ook wereldoriëntatie en de methode Vreedzame school aan.
Via deze methoden leren wij de kinderen meer over:
-de wereld en de geschiedenis
-zichzelf en de ander
-respectvol met elkaar omgaan
-democratie en politiek, vrijheid van meningsuiting
-diverse culturen
-het klimaat 
Zo voldoen wij aan de doelen behorende bij de wet op Burgerschapsonderwijs.  

Terug naar boven