Openbare Basisschool De Bellefleur

Marijkelaan 1 6669 AK Dodewaard

  • Bosdag groep 1-2
  • Kerstdiner
  • Creacircuit
  • Opening Kinderboekenweek

In het kort

Toelichting van de school

De Bellefleur is de school voor openbaar onderwijs in Dodewaard.

Op De Bellefleur heerst een veilig en prettig pedagogisch klimaat. De school kenmerkt zich in een grote mate van sociale betrokkenheid van ouders. De school doet zijn best om betekenisvol te zijn voor de dorpsgemeenschap.

We zijn een kleine, overzichtelijke school. Mede daardoor hebben we goed zicht op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Onze adequate zorgstructuur helpt ons leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben, daarin te voorzien. Door preventief en proactief te werk te gaan wordt voldaan aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

De grote kracht van De Bellefleur is een prettig pedagogisch klimaat, de rust in de school, de kleinschaligheid, het  verantwoordelijkheidsgevoel van het team en de sociale plaats in het dorp.

De leerkrachten bij ons op school zijn, en voelen zich, verantwoordelijk voor het gehele schoolgebeuren. Wij kennen ook de leerlingen uit andere klassen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Samenwerking
  • Meervoudige Intelligentie
  • Vertrouwen
  • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is het leerlingenaantal dalende.

Van 95 leerlingen op teldatum 2016 zakten we via 79 leerlingen in 2017 naar 71 leerlingen op 01-10-2018

De verwachting is dat we nog een jaar zakken, prognose is 65 leerlingen op 01-10-2019. Daarna geeft een demografische prognose een stabilisering van het leerlingenaantal aan.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang is geregeld met Sam&co.

Met Sam&co is de afspraak gemaakt dat een van de leerkrachten van De Bellefleur als achterwacht fungeert in geval van calamiteiten bij Sam&co (bijv. leidster met kind naar de huisarts)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

.

Terug naar boven