Openbare Basisschool De Bellefleur

Marijkelaan 1 6669 AK Dodewaard

Neem snel een kijkje op onze school.

In het kort

Toelichting van de school

De Bellefleur is de school voor openbaar onderwijs in Dodewaard.

Op De Bellefleur heerst een veilig en prettig pedagogisch klimaat. De school kenmerkt zich in een grote mate van sociale betrokkenheid van ouders. De school doet zijn best om betekenisvol te zijn voor de dorpsgemeenschap.

We zijn een kleine, overzichtelijke school. Mede daardoor hebben we goed zicht op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Onze adequate zorgstructuur helpt ons leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben, daarin te voorzien. Door preventief en proactief te werk te gaan wordt voldaan aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

De grote kracht van De Bellefleur is een prettig pedagogisch klimaat, de rust in de school, de kleinschaligheid, het verantwoordelijkheidsgevoel van het team en de sociale plaats in het dorp.

De leerkrachten bij ons op school zijn, en voelen zich, verantwoordelijk voor het gehele schoolgebeuren. Alle teamleden kennen alle kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Samenwerking
  • Meervoudige Intelligentie
  • Vertrouwen
  • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is het leerlingenaantal dalende geweest in het gehele dorp.

Op dit moment telt de school ongeveer 50 leerlingen en verwachten we de komende jaren weer iets te groeien en daarna stabiel te blijven tussen de 55 en 70 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang is geregeld met Sam&co.

Met Sam&co is de afspraak gemaakt dat een van de leerkrachten van De Bellefleur als achterwacht fungeert in geval van calamiteiten bij Sam&co (bijv. leidster met kind naar de huisarts)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

.

Terug naar boven