cb De Hien

Emmalaan 4 6669 AR Dodewaard

  • Talentenshow op het schoolplein.
  • Talentenshow op het schoolplein
  • WO onderwijs, project water: september/oktober 2017
  • WO onderwijs, project water: september/oktober 2017
  • Pauze met uitzicht over de Rijn.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of aanwezigheid van de leerkracht zal een vervangende leerkracht worden ingeschakeld via onze vervangingspool IPPON.
Maar ook onze school ontkomt er soms niet aan dat er geen interne of externe invalkrachten beschikbaar zijn. In dat geval kan het voorkomen dat de kinderen worden verdeeld over meerdere groepen. In een uitzonderlijk geval van overmacht kunnen kinderen naar huis worden gestuurd; dit gebeurt echter pas de tweede dag van afwezigheid van de leerkracht.
Zie ons protocol voorkoming lesuitval. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben een groot zorgnetwerk om onze school heen met korte lijnen naar verschillende zorgaanbieders. Zoals logopedie, fysiotherapie, PMT, school maatschappelijkwerk en verschillende specialisten vanuit ons samenwerkingsverband.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons schoolgebouw is peuterspeelzaal de Dijkkwetters gehuisvest. Deze peuterspeelzaal behoort tot SKLM: www.peuterdriehoek.nl   
Op deze peuterspeelzaal is een aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE).  
Als een peuter doorstroomt naar groep 1 van onze school, dan vindt er een overdrachtsgesprek plaats met de ouders/verzorgers, peuterleidster en  coördinator onderbouw van De Hien zodat er een doorgaande lijn is in de begeleiding van het kind.
Onze school ontvangt geen VVE gelden vanuit de gemeente Nederbetuwe. 

Terug naar boven