CBS Roosjenschool

Hoofdstraat 23 7981 AC Diever

Schoolfoto van CBS Roosjenschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Roosjenschool valt onder stichting TrEf onderwijs. Binnen deze stichting hebben we vaste invallers. Wanneer er ziekte is op school proberen we het eerst intern op te lossen. Wanneer dit niet lukt gaat de aanvraag naar TrEf. 

Bij verlof of langdurige afwezigheid van een collega proberen wij om 1 vervanger te regelen om op deze manier de rust zoveel mogelijk te behouden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsverdeling:
De hele week werken we met de volgende groepssamenstelling:    
groep 1/2  
groep 3/4  
groep 5/6 
groep 7/8  

     

Het team bestaat uit:

A. Bosscha  a.bosscha@trefonderwijs.nl   Directeur
C. Fopma  c.fopma@trefonderwijs.nl Waarnemend directeur taalcoördinator, leerkracht groep 5/6 en 7/8
G. Geertsma  g.geertsma@trefonderwijs.nl   Intern begeleider  
H.van der Tempel  h.vandertempel@trefonderwijs.nl   leescoördinator, leerkracht groep 1/2
M. Bakker  m.bakker@trefonderwijs.nl Kanjercoördinator leerkracht groep 1/2 
M. Veeneman  m.veeneman@trefonderwijs.nl   Rekencoördinator, leerkracht groep 3/4     
M. Borrel  m.borrel@trefonderwijs.nl   ICT-coördinator leerkracht groep 5/6
T. Zantinge  t.zantinge@trefonderwijs.nl leerkracht groep 3/4 en 5/6
E. Bakker  e.bakker@trefonderwijs.nl Hoogbegaafdheidsspecialist Rekencoördinator leerkracht Plusklas leerkracht groep 7/8
A. Heinen    a.heinen@trefonderwijs.nl   Onderwijsassistent
F. Middelveld Conciërge     

 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijstijd 2021-2022: 
- beschikbare uren 1305
- vakanties/studiedagen: 345
- beschikbare onderwijstijd: 960 
Deze onderwijstijd wordt voor de verschillende vakken ingezet volgens de wettelijke richtlijnen.

Het betreft hier alle groepen, dus 1 t/m 8.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd 2021-2022: 

- beschikbare uren 1305
- vakanties/studiedagen: 345
- beschikbare onderwijstijd: 960 
Deze onderwijstijd wordt voor de verschillende vakken ingezet volgens de wettelijke richtlijnen. 

Het betreft hier alle groepen, dus 1 t/m 8.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vijf categorieën.
1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning begeleid.
2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het ondersteuningsteam zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de basisondersteuning plus begeleid.
3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventuele zorgvraag, ze hebben meer gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een ontwikkelingsperspectief uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern extra begeleid.
4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventuele zorgvraag, ze hebben intensief gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook uitgewerkt in een ontwikkelingsperspectief. Ze worden binnen de extra ondersteuning plus intern en mogelijk extern extra begeleid.
5. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra uitdaging, ze zijn besproken tijdens de groepsbespreking en er wordt gekeken of ze voldoen aan de criteria voor Levelwerk en de plusklas.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven