Openbare Basisschool De Singelier

Schipper 11 7981 DV Diever

  • De openbare basisschool in Diever.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Regelmatig nemen wij vragenlijsten af of te meten of de leerlingen tevreden zijn over het onderwijs dat zij krijgen. We meten de sociale veiligheid bij leerlingen ieder jaar vanaf groep 5. 

Dit gebeurt in verschillende vormen, maar we gebruiken hiervoor oa Kanvasvragenlijsten. Daarnaast voeren wij met alle kinderen kindgesprekken, waarin samen met de leerkracht gekeken wordt naar het welbevinden en het onderwijs aan het kind. Samen met het kind én de ouder(s) is er 4 keer per jaar een moment gepland om samen te bespreken hoe het met het kind gaat.

Voor grotere onderwerpen is er een leerlingenraad die met de directeur verschillende onderwerpen bespreekt.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elke twee jaar houden wij een oudertevredenheidspeiling onder de ouders van onze school.

De ouders gaven aan met een score 7,3 tevreden te zijn over onze school.
De punten waaraan wij werken naar aanleiding van deze vragenlijst om te verbeteren is de communicatie aan de ouders. Communicatie over de zorg heeft onze grootste aandacht daarbij, wij hebben het idee dat er niet een volledig beeld bij ouders bekend is. Samen met de MR werken wij hieraan. Het heeft de hoogste prioriteit.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven