basisschool de Expeditie

Meidoornlaan 195 6951 LZ Dieren

Schoolfoto van basisschool de Expeditie

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Expeditie. Ontdek de wereld en groei!

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen ontdekken. Op onze kleinschalige school krijgen de kinderen de kans om samen op expeditie te gaan. Zo wordt leren een echte belevenis en betekenisvol. 

Door thematisch onderwijs blijven we dichtbij de verwondering en interesse van kinderen en is er samenhang in het leren. Wij besteden extra aandacht aan Natuur en Techniek omdat we geloven dat kinderen beter leren als ze worden uitgedaagd tot proefondervindelijk onderwijs. Kinderen werken bij ons veel samen en leren zo van en met elkaar. Ze werken met eigen doelen en worden mede-eigenaar gemaakt van hun eigen leren en dat motiveert. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Betekenisvol
  • Eigenaarschap
  • Natuur en Techniek
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven