kindcentrum LeerRijk

Valeriuslaan 18 6952 EK Dieren

  • Schoolfoto van kindcentrum LeerRijk
  • Schoolfoto van kindcentrum LeerRijk
  • Schoolfoto van kindcentrum LeerRijk
  • Schoolfoto van kindcentrum LeerRijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Een leerkracht kan afwezig zijn door ziekte, studieverlof of bijzondere omstandigheden.Wanneer 2 leerkrachten in deeltijd werken en samen 1 groep hebben, nemen zij zo mogelijk de taak van elkaar over, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Om dezelfde reden probeert de school zoveel mogelijk te werken met andere parttimers en vaste invalkrachten, die bekend zijn met de gang van zaken op school. Wanneer dit niet mogelijk is dan komt er een nieuwe invaller via de invalpool. 

Als er geen invaller gevonden kan worden, zijn er andere mogelijkheden: 

  • de groep wordt (maximaal 3 dagen) opgevangen door iemand zonder lesgevende taak.
  • de groep wordt verdeeld over de andere groepen; 
  • de groep wordt naar huis gestuurd.

Er wordt vooraf contact opgenomen met de ouders. De school zorgt als dat nodig is voor opvang. Bij langdurige afwezigheid zonder invaller, worden wisselende groepen naar huis gestuurd. Omdat we vinden dat het onderwijs taken zoveel mogelijk moet doorgaan, mag dat ten hoogste 3 dagen per jaar.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderbouw bestaat uit de kinderen van de groepen 1, 2 en 3.

Het is wetenschappelijk bewezen dat door spel en bewegen kinderen effectief en met plezier leren. Voor groep 3 daarom een mooie kans bij groep 1 en 2. Waarbij spel en bewegen een uitgangspunt is bij het leren. Doordat de groep 5 dagen in de week een moment extra ondersteuning krijgt kan er gewerkt worden in kleine kringen. Tijdens de kleine kring tonen kinderen meer betrokkenheid wat maakt dat ze meer opnemen en dat de leerkracht beter kan aansluiten bij hun behoeften. In de onderbouw gaan de kinderen werken aan een sterke basis voor de komende tijd op de basisschool. Leren spelen met elkaar om later goed samen te kunnen werken. Door het opdoen van ervaringen ontdekken zij steeds een stukje meer van de wereld en van zichzelf. .  

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven