kindcentrum LeerRijk

Valeriuslaan 18 6952 EK Dieren

  • Schoolfoto van kindcentrum LeerRijk
  • Schoolfoto van kindcentrum LeerRijk
  • Schoolfoto van kindcentrum LeerRijk
  • Schoolfoto van kindcentrum LeerRijk

In het kort

Toelichting van de school

Samen je eigen doelen bereiken!

Bij ons word je nieuwsgierig naar de wereld om je heen. Samen zorgen we ervoor dat wat je leert aansluit bij wie je bent en wat je nodig hebt. Daarbij word je uitgedaagd. En ontdek je wat je talenten zijn. Je leert jezelf kennen en in jezelf geloven!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierig
  • Samenwerken
  • Uitdagend
  • Eigenaarschap
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Elk kind verdient een sterke basis om zich zo verder te kunnen ontwikkelen. Zowel thuis als op school.LeerRijk wil het beste uit de kinderen halen door de basis op onderwijsgebied zo sterk mogelijk te maken. Wij streven er met u samen naar dat kinderen nieuwsgierig blijven, groeien en uitstromen op de plek welke het beste past.

De jaarklassen zijn op LeerRijk al zodanig samengesteld dat groepsdoorbrekend werken dagelijks gebeurt. Er zijn drie groepen: een onderbouw (1/2), een middenbouw (3/4/5) en een bovenbouw (6/7/8). De groepen werken nauw samen.De kinderen starten en eindigen de dag in hun eigen bouw. Het rooster van de groepen loopt gelijk. Wanneer rekenen op het programma staat, dan gaan alle groepen rekenen. De kinderen die instructie in een andere groep krijgen, kunnen met hun laatje naar de betreffende groep gaan. Wanneer de instructie in de verschillende groepen gegeven is, dan mogen de kinderen een werkplek uitzoeken. De leerkrachten geven verlengde instructie en lopen rond om directe feedback te geven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven