Kindcentrum de Wensvogel

Geitenbergweg 3 6951 GZ Dieren

Schoolfoto van Kindcentrum de Wensvogel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kindcentrum de Wensvogel is aangesloten bij het PON. Als er een vervanger nodig is krijgen we deze toegewezen vanuit het PON.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kindcentrum de Wensvogel is een voorziening voor kinderen van 2 tot 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Ons kindcentrum biedt een breed totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. Ons doel is om de beste ontwikkelkansen te creëren voor elk kind (het voorkomen/ wegwerken van onderwijsachterstanden en ook het versterken van de arbeidsmarktpositie van ouders).  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven