Koningin Emmaschool

Vietorstraat 2 6953 BR Dieren

  • Het prachtige karakteristieke schoolgebouw staat in de wijk Dieren-zuid. Gelegen tussen station en de IJssel.
  • Ons karakteristiek schoolgebouw stamt uit 1874. In 2012 is de binnenkant volledig gerenoveerd, met licht, kleur en brede gangen.
  • De 4 belangrijkste pijlers uit ons onderwijsconcept zijn: rijke leeromgeving, eigenaarschap, samenwerken en creativiteit.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde eindscore is gebaseerd op de resultaten van alle kinderen in groep 8. We zien dat dit gemiddelde net boven de ondergrens van de vergelijkingsgroep zit, zoals die door de onderwijsinspectie wordt gehanteerd. Aangezien de groep dit schooljaar slechts bestond uit 11 leerlingen, is het lastig om informatie uit dit gemiddelde te halen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden bij ons gemeten met toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO. Ook worden regelmatig methodetoetsen afgenomen. De vakken die op snappet (onze tablets) gemaakt worden, worden ook bijgehouden door het systeem zelf.

De leerkrachten hebben groepsbesprekingen met de Intern Begeleiders. Daarin worden afspraken gemaakt over groepsplannen en individuele plannen. Deze plannen worden ook weer geëvalueerd. 

Op school wordt tussentijds en aan het eind van het schooljaar binnen het team geëvalueerd. Ook in de Scholengroep worden de zelfevaluaties van de scholen besproken en vergeleken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven