Koningin Emmaschool

Vietorstraat 2 6953 BR Dieren

  • Het prachtige karakteristieke schoolgebouw staat in de wijk Dieren-zuid. Gelegen tussen station en de IJssel.
  • Ons karakteristiek schoolgebouw stamt uit 1874. In 2012 is de binnenkant volledig gerenoveerd, met licht, kleur en brede gangen.
  • De 4 belangrijkste pijlers uit ons onderwijsconcept zijn: rijke leeromgeving, eigenaarschap, samenwerken en creativiteit.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervangingen maken wij gebruik van de invalpool van PON primair. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school beschikt over 10 leslokalen: 5 op de begane grond en 5 op de eerste verdieping. Afhankelijk van het totaal aantal leerlingen werken we met enkele groepen, dan wel met combinatiegroepen. Dit varieert per schooljaar. Het team, bestaande uit zo'n 14 professionals, verzorgt modern onderwijs en gebruikt daarbij voor ieder vakgebied actuele lesmethodes. De gymlessen voor de kleuters worden door de groepsleerkracht in onze eigen speelzaal gegeven. De overige groepen gaan naar de sporthal in de buurt van de school. Deze lessen worden verzorgd door een vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt in thema's gewerkt, volgens de methode schatkist. Er wordt vakoverstijgend gewerkt, dus is niet exact aan te geven hoeveel tijd aan elk vakgebied wordt besteed. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden zeer brede ondersteuning aan diverse doelgroepen. Lukt dit niet intern, dan schakelen wij externen in.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven