Basisschool P.C. De Boomgaard locatie Noordoost

Essenhof 2 6951 NS Dieren

  • In een geborgen en uitdagende leeromgeving  biedt het team kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen.
  • Respect en waardering voor elkaar en de wereld om ons heen, samenwerking en het bevorderen van zelfstandigheid zijn onze uitgangspunten.
  • Een goede basis vindt De Boomgaard belangrijk. Accent op rekenen, lezen en taal.  Ook Engels van groep 1 t/m 8 bevordert de taalvaardigheid.
  • Kinderen krijgen op De Boomgaard de ruimte om zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied.
  • Zelf ervaren hoe onze aanpak het verschil in de praktijk maakt? Kijk op www.de-boomgaardschool.nl of bel voor een afspraak.

Het team

Toelichting van de school

Op de twee locaties werken in totaal 15 ervaren en betrokken leerkrachten. Een aantal teamleden heeft bijzondere taken. Zo is er een Intern Begeleider (verantwoordelijk voor de coordinatie van zorg rondom leerlingen), ICT-coordinator (computeronderwijs) en Remedial Teacher (helpt kinderen die het bepaalde vakken moeilijk vinden, en ook kinderen met een voorsprong op bepaalde gebieden).

Ook onze leerkrachten blijven zich ontwikkelen. Naast individuele na- en bijscholing, zijn er jaarlijks een aantal studiedagen om op onderwijsgebied verder te leren. 

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school zitten de leerlingen van een bepaalde leeftijd bij elkaar in de klas (jaargroep). De leerstof wordt gekoppeld aan een bepaald jaar. De Boomgaard werkt met de groepen 1 t/m 8. Deze groepen worden verdeeld over 4 klassen, waardoor er combinatiegroepen zijn. 

We houden er rekening mee dat ieder kind uniek is en dus verschillen in aanleg, interesse, mogelijkheden en tempo. We richten ons op de ontwikkeling van het kind. In onze werkwijze zit voor kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof naast extra hulp, ook extra oefenstof. Voor kinderen die meer aan kunnen, stimuleren we extra met uitdagende opdrachten en verdiepingswerk.  

Betrokken leerkrachten

Op De Boomgaard werken enthousiaste leerkrachten die zich hiervoor inzetten. Een aantal heeft bijzondere taken, zoals de intern begeleider, de remedial teacher en de ICT-coordinator. Ook krijgt het team continu zelf (na- en bij)scholing om mee te gaan met de ontwikkelingen binnen het onderwijs.   

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven