De Akker

Admiraal Helfrichlaan 13 e 6952 GA Dieren

Basisschool De Akker en KSH kinderopvang

In het kort

Toelichting van de school

CBS de Akker is een gezellige school waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten op een open en respectvolle manier met elkaar omgaan. Zo zorgen wij er samen voor dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat we ons onderwijs samen doen. Samen als team, met onze leerlingen en ouders, maar ook met de maatschappij om ons heen. We waarderen inbreng van ouders/verzorgers en proberen samen met onze leerlingen te ontdekken waar hun kansen liggen. Kans tot groeien en kansen tot het laten zien van wat ze al in hun mars hebben en waar ze plezier aan beleven.

Wij zijn trots op onze school en nodigen u uit om eens te komen kijken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk en met aandacht
  • Voor iedereen toegankelijk
  • Kanjerschool
  • St. leerKRACHT-school
  • Thematisch werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven