Protestants Christelijke Basisschool De Boomgaard Zuid

Schoolpad 3 6953 CC Dieren

  • In een geborgen en uitdagende leeromgeving  biedt het team kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen.
  • Respect en waardering voor elkaar en de wereld om ons heen, samenwerking en het bevorderen van zelfstandigheid zijn onze uitgangspunten.
  • Een goede basis vindt De Boomgaard belangrijk. Accent op rekenen, lezen en taal.  Ook Engels van groep 1 t/m 8 bevordert de taalvaardigheid.
  • Kinderen krijgen op De Boomgaard de ruimte om zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied.
  • Zelf ervaren hoe onze aanpak het verschil in de praktijk maakt? Kijk op www.de-boomgaardschool.nl of bel voor een afspraak.

In het kort

Toelichting van de school

Zoekt u een kleinschalige school met goede onderwijsresultaten?

Kom eens kijken op De Boomgaard! Voor onderwijs, opvang en buitenschoolse activiteiten voor kinderen tot 12 jaar.

Op De Boomgaard kom je tot bloei! In een geborgen sfeer bieden betrokken leerkrachten kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen. Met gedegen onderwijs en activiteiten op sociaal-emotioneel, creatief en cultureel gebied. Ieder kind is uniek! Daarom houden we in onze werkwijze rekening met de verschillen die er zijn. Met extra zorg of met extra aanbod.

Ook zorgt De Boomgaard met Engels v.a. groep 1, 5-gelijke schooldagen, de Plusklas, een nieuw digitaal netwerk voor de bloei van uw kind in deze tijd (zie ons schoolplan).

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Boomgaard heeft twee vestigingen in Dieren (Noordoost en Zuid). Beide locaties zijn kleinschalig en overzichtelijk. Leerlingen en leraren kennen elkaar en dat vinden we belangrijk. Tijdens verschillende festiviteiten (bijv. de lampionnenoptocht en speldag) helpen oudere leerlingen de jongere kinderen. De Boomgaard schenkt ook aandacht aan actief burgerschap d.m.v. lessen sociale vaardigheid en samenwerking met o.a. een verzorgingshuis.

We zijn trots op de ontwikkeling die onze school deze jaren doormaakt. Met de Plusklas, Engels van groep 1 t/m 8 en de invoering van nieuwe schooltijden speelt De Boomgaard in op veranderingen in de samenleving. Ook maken wij gebruik van de IT-mogelijkheden zoals digi-borden, vernieuwd digitaal netwerk en een App om leren en alles wat daarmee samenhangt leuker en makkelijker te maken.

Weergave

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Boomgaard Zuid verzorgt Kinderopvangorganisatie KSH ook opvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. 

Tijdens het schooljaar organiseert De Boomgaard samen met de KSH een aantal keren buitenschoolse activiteiten, waar alle leerlingen van De Boomgaard aan mee kunnen doen. Het aanbod is divers: knutselen (bijvoorbeeld binnen het thema prinses of detective), koken en bakken (zoals cupcakes maken), sport en spel (voorbeelden: tennis, snorkelen, skiën) of muziek maken. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven